0

(3538_20)

SKU 3538_20
Brand Dritz
Shipping Weight 0.0200kg
Shipping Width 0.050m
Shipping Height 0.001m
Shipping Length 0.050m
Assembled Length 5.000m
Assembled Height 5.000m